نگهداری پیشگیرانه باتری

بررسی سطح الکترولیت، محکم بودن سر باتریها، تمییز کردن سطوح خورده شده ...

قطب و سر باتری و چک کردن تسمه دینام همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باتری لازم می باشد.

تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری و شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود.

اگر سطح الکترولیت در باتری های غیر سیلد پائین است، تا سطح مشخص شده توسط سازنده باتری 2 میلیمتر بالاتر از سطح صفحات باتری را از آب مقطر پر کنید. توجه داشته باشید که بیش از اندازه خصوصاً در گرما آن را از آب پر نکنید.

نحوه صحیح نگهداری از باطری :

1- در صورتی که به مدت زیادی از خودرو استفاده نمیکنید باطری را از روی خودرو باز کنید.

2- از شارژ کردن اضافی باطری بپرهیزید.

3- تمیز بودن قطبین باطری را کنترل کنید.

4- سعی کنید اتومبیلتان را در فصل سرما بیشتر در مکان های گرم پارک کنید (عمر باطری در اثر سرمای زیاد کاهش میابد)

5- برای سرویس کامل قطبین باطری و رفع سولفاته از محلول جوش شیرین برای شتشوی آنها استفاده کنید و پس از تمیز کردن سطح آن٬ از مقدار کمی گریس یا وازلین برای جلوگیری از خوردگی استفاده کنید. این عمل معمولا هر دو ماه یکبار باید انجام گیرد.

6- از جا به جایی زیاد باطری پرهیز کنید و در هنگام پر کردن خانه ها از آب اسید مراقب باشید زیرا ریختن آب اسید بر روی بدنه خودرو باعث پوسیدگی آن میشود.

7- برای جا زدن بست ها از آچا استفاده کنید و هرگز با ضربه زدن سعی نکنید که بست ها را به جای خودشان بزنید.

8- بررسی ارتفاع سطح مایع الکترولیت را (باستثنای باتریهایی که نیاز به سرویس و نگهداری ندارند)در مناطق گرمسیر یا فصل تابستان 2 هفته یکبار ودر مناطق سردسیر یا فصل زمستان ماهی یکبار بررسی نمائید.

9- سطح الکترولیت نباید پر پر و یا خالی باشد (حدود 10 میلیلیتر روی سطح صفحات کافی است) . در باتریهایی که دارای پوسته نیمه شفاف هستند سطح آب باتری را میتوان ازبیرون مورد بررسی قرار داد.

10- در سایر باتری ها که پوسته شفاف ندارند برای این کار باید درپوش خانه های باتری را از روی آن باز نموده و سطح آب باطری در هر یک از خانه ها باید تا ارتفاع پائین حلقه شکاف دار داخلی یا ارتفاع علامت بر روی پوسته باتری در نظر گرفته شود.

11- در صورتی که میزان آب باطری در سلول ها یا همان خانه های باطری زیاد باشد ممکن است شارژ باطری سبب پاشش آن به زیر درب موتور شده و خسارات جدی را به رنگ باعث شود.

12- در صورت پایین بودن سطح مایع ،فقط آب مقطر به آن اضافه نمائید.

13- از اضافه کردن مواد شیمیایی یا قرص به داخل باطری خودداری کنید.

14- خانه های باطری کاملا جدا از هم ساخته شده اند ،لذا بررسی ارتفاع سطح آب باتری در هر یک از آنها باید بطور جداگانه صورت گیرد .در هنگام برودت زیاد هوا بهتر است پس از اضافه نمودن آب مقطر به باطری ،مسافت مناسبی را با خودرو طی کرد تا بدین وسیله آب با آب باطری مخلوط شده و از انجماد آن جلوگیری شود .

15- سوراخ درپوش باطری را بررسی کنید تا روزنه آن باز باشد.

  • نویسنده : AnonymousFox
  • منتشر شده در :
  • تاریخ ایجاد : 2013-03-11
  • بازدید: 682
  • نظر : 0
تگ ها : opencart , joomla , designopen

ارسال نظر